تجارت بین المللی – کُمیتهء پیگیری امور سیاست تجاری (پاریس، ۶ مارچ ۲۰۱۸ / ۱۵ حوت ۱۳۹۶)

بروز سه شنب ۶ مارچ ۲۰۱۸ میلادی (۱۵ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جهموری فرانسه، برای سومین بار کُمیتهء پیگیری امور سیاست تجاری را تشکیل داد. این مرجعه، وکلای شورای ملی، تشکیلات مسلکی، اتحادیه ها و انجمن های غیر حکومتی متعهد به پیگیری تعاملات وابسته به توافقنامه های تجارت بین المللی را گردهم می آورد.

JPEG

جلسه متذکره زمینهء تبادل نظریات عمیق درمورد ارتقا و دفاع از منافع اقتصادی فرانسه را مساعد ساخت.

آقای لوموان در فضای متأثر از اعلام اتخاذ تدابیر ایالات متحده امریکا دربارهء فولاد و الومینیوم، بخصوص از مذاکرات جاری بسطح اروپا گزارش فشرده ای را به اشتراک کنندگان ادائه نمود.

موصوف محتوای مذاکرات جاری، بخصوص روند تماس و گفتگو با "مِرکوسور" و همچنان پلان عملکردی را که بتاریخ ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (۳ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی) درچوکات تطبیق توافقنامه اقتصادی و تجاری عمومی با کانادا (ای.او.سی.ژی. / سی.او.تی.ای.) از سوی حکومت تصویب گردید، وضاحت داد. یک رونمای پیگیری این پلان را با کلیک در نشانی برق آتی اخذ نموده می توانید : (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/politique-commerciale-du-gouvernement/focus-sur-l-accord-economique-et-commercial-global-ue-canada-ceta/)

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2018/article/commerce-international-comite-de-suivi-de-la-politique-commerciale-06-03-18

تاریخ نشر 06/03/2018

قسمت بالایی صفحه