تجارت بین المللی – "جی.۲۰" – اشتراک ژان – بَتیست لوموان در جلسهء وزرأی تجارت "جی.۲۰" (تسوکوبا، جاپان، ۸ – ۹ جون ۲۰۱۹ / ۱۸ – ۱۹ جوزا ۱۳۹۸)

آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در جلسات مورخ ۸ و ۹ جون ۲۰۱۹ میلادی (۱۸ و ۱۹ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی) وزرأی تجارت گروه بیست کشور صنعتی جهان – "جی.۲۰" در شهر تسوکوبا واقع جاپان اشتراک ورزید.

JPEG

منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه کشور، تعهد جمهوری فرانسه را در راستای یک نظم تجاری چند جانبه، عادلانه و منصفانه مبتنی بر قوانینی که سازمان جهانی تجارت – (او.ام.سی.) ضامن آن است، مجدداً تأیید نمود.

هدف به تأسی از اتخاذ تعهد سران گروه بیست کشور صنعتی جهان – "جی.۲۰" در ماه دسامبر (ماه های قوس/جدی) گذشته در بوئنوس آیرِس، پیشرفت واقعی در امر اصلاح سازمان جهانی تجارت – (او.ام.سی.) در سه بُعداش (یعنی، وضع قوانین، پیگیری تعمیم آنها و حل و فصل اختلافات) است. تنش های تجاری روزافزون جهت رسیدگی به علل عمیق آن، بیش از هر زمان دیگری مستلزم ارائهء پاسخ های تفاهمی است.

برعلاوه، در اثر ابتکار ریاست دولت شاهی مشروطه جاپان در رأس گروه بیست کشور صنعتی جهان – "جی.۲۰"، اجلاس یک مقطع مشترک کاری وزرأی تجارت و وزرأی مسئول امور دیجیتالی تدویر خواهد یافت. منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت دریافت یک توازن عادلانه میان ابداع و محافظت از شهروندان، بخصوص در قسمت داده ها و اطلاعات شخصی شان، اهمیت تطابق قوانین تجارت جهانی را با تعاملات انقلاب ایجیتالی و اقتصاد داده ها تذکار داد.

جهت اخذ معلومات بیشتر :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2019/article/commerce-international-g20-participation-de-jean-baptiste-lemoyne-a-la-reunion

تاریخ نشر 16/06/2019

قسمت بالایی صفحه