تجارت بین المللی – بویئنگ/ایربس – چاپ نتایج گزارش هیئت ویژه سازمان جهانی تجارت (او.ام. سی.) (۹ جون ۲۰۱۷ / ۱۹ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه نتایج گزارش هیئت ویژه سازمان جهانی تجارت منتشره مورخ ۹ جون (۱۹ جوزا) را حصول و تسجیل نمود.

سازمان جهانی تجارت (او.ام. سی.) در این گزارش تأیید می کند که ایالات متحده امریکا و شرکت بویئنگ هیچ تدبیری را جهت واپس گیری تمویل های ممنوعه اتخاذ ننمودند، بل تمویل مالی اضافی با وجود تصمیم مقدماتی سازمان جهانی تجارت (او.ام. سی.) در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) تفویض گردیده است.

JPEG

این امداد توزیع شده به شرکت هوایی بویئنگ یک نقض مشهود قواعد رقابت منصفانه محسوب می گردد و به شدت بازار جهانی طیارات تجارتی را متأثر ساخت و شرکت هوایی ایربس را عمیقاً خساره مند نمود. معهذأ، کناره گیری اش یک امر ضروری است.

دفاع از منافع صنعتی و تجاری شرکت های ما، یک اولویت عملکرد دیپلوماتیک بشمار می آید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/commerce-international-boeing-airbus-publication-des-conclusions-du-panel-de-l

تاریخ نشر 15/06/2017

قسمت بالایی صفحه