تاریخ 25 نوامبر مطابق 4 قوس، نمایش فیلم (متراژ طویل) "وژمه" ساختِ برمک اکرم در سینما کلیِ – پاریس [fr]

در چوکاتِ "هفتهَ افغانستان" سینما کلیِ، فیلمی با متراژ طویل بنام "وژمه"، ساخت فیلمساز برمک اکرم را با موجودیت بازیگرانِ اصلی فیلم، چون وژمه بهار و مصطفی عبدالستار به نمایش گذاشت.

JPEG

نشانی :
34 rue Daubenton à Paris (5éme), métro ligne 7 station Censier-Daubenton ou bus ligne 47 station Censier-Daubenton,

 خط آهن زیرزمینی شهر یا مِترو : لَین یا خط 7، ایستگاه : سانسیه – دوبانتون، پاریس پنجم،
 سرویس : لَین یا خط 47، ایستگاه : سانسیه – دوبانتون، پاریس پنجم،
 فیلم بساعت 8 شب شروع شد. (بعد از ساعت 30 : 7 شب به علاقه مندان اجازهَ ورود داده شد).
 بعد از نمایش فیلم، گفتمانی با گردانندگی خانم فرانسواز هوتلیه صورت پذیرفت.
 قیمت تکت: 50 , 6 یورو.

تاریخ نشر 10/12/2014

قسمت بالایی صفحه