"تارگِتینگ" – فیلم غم انگیز روانی در مورد صدمات روحی از اثر جنگ [fr]

"تارگِتینگ" – فیلم غم انگیز روانی در مورد صدمات روحی از اثر جنگ

بتاریخ 09 دسامبر 2015 (18 قوس 1394)، درچوکات روابط میان فرانسه و آلمان و با شراکت انستیتیوت فرانسه در افغانستان، سفارت فرانسه و سفارت آلمان در همکاری دوجانبه، فیلمی بنام "تارگِتینگ" ساخت کارگردان طارق قیومی را با حضور فرشته کاظمی ستاره افغان فیلم در مقر سفارت فرانسه در کابل به نمایش گذاشتند.

JPEG

فیلم "تارگِتینگ" یا (درنشان تیر قرار گرفته شده) داستان خانمی به اسم ماتی ریجویِ است که در قوه تفنگداران بحری امریکا خدمت می نماید و با برگشت از مأموریتی در افغانستان، باید جایگاه خودرا در میان خانواده اش دریابد. اما، در اثر ضربهء روحی از بابت اتهامات وارد شده بر وی از سوی ترجمان افغان اش مبنی براینکه زن نامبرده طی یک عملیات دختر کودکی را بقتل رسانیده است، با روند زندگی یومیه ای مواجه می شود که واقعیت زندگی اش را نمی سازد.

تصادفاً بسیار بزودی با فرد افغانی ملاقی می شود که بطور عجیبی و کاملاً به ترجمان اش شباهت دارد. واقع شده تحت تأثیر آنچه در میدان عمل مشاهده کرده است، معهذأ این خانم تصمیم می گیرد تا جهت ردیابی و تعقیب این پناهجو و همسراش از توانمندی های خویش منحیث مأمور خاص استفاده کند.

"تارگِتینگ" – فیلمی از کارگردان طارق قیومی و تولید فیلم بواسطهء آلن دو لا روزا
در نقش های اساسی : جِیمز اوشی، تَجانجا پرکا، فرشته کاظمی و بوبی نادری.

Crédit photo : Ambassade de France - PNG

تاریخ نشر 22/12/2015

قسمت بالایی صفحه