بین الملل : نقشهء موزیم های فرانسه در جهان

بتاریخ ۹ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (۱۹ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه حین عزیمت اش به جمهوری خلق چین، افتتاح یک نمایندگی مرکز فرهنگی و هنری پومپیدوو را در شهر شانگایی اعلام نمود. خانم فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه از گشایش نمایندگی مرکز مذکور این چنین استقبال و قدردانی بعمل آورد : "دیپلوماسی فرهنگی یک پل ارتباطی فوق العاده است میان کشورها، و یک رکن درخشش برای کُلکسیون های ملی مان محسوب می گردد".

JPEG

ذیلاً، نمایی حاوی از رویکارهای موزیم های مان از شهرهای ابوظبی گرفته تا مالاگا، با گذر از شهرهای شانگایی، بروکسِل یا سالوادور دو باهیا بخدمت تقدیم می گردد.

موزیم های فرانسوی ای که در خارج از کشور ایجاد می گردند

- سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی) :

مرکز پومپیدوو

شهر شانگایی –

مرکز آینده شانگایی - وِست بوند که بواسطهء مهندس شیپِرفیلد طراحی شده است، قادر به پذیرایی و میزبانی از دستکم بیست نمایشگاه خواهد بود.

JPEG

شهر بروکسِل –

قطب فرهنگی آینده ای بنام کانال – مرکز پومپیدوو که امور ساخت و سازاش در فصل خزان سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی) آغاز خواهد شد، در یک توقفگاه سرپوشیده سابقی واقع شهر بروکسِل اعمار خواهد گردید. این توقفگاه اسبق در سال ۱۹۳۷ میلادی (۱۳۱۶ هجری شمسی) آباد شده بود. قطب فرهنگی و هنری مذکور در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) از یک نمایشگاه مقدماتی پذیرایی خواهد کرد.

JPEG

- سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) :

موزیم لوور ابوظبی –

۳۰۰ اثر از سوی ۱۲ نهاد نگه داشت بازمانده های تاریخی و باستانی فرانسه تا سال ۲۰۲۶ میلادی (۱۴۰۵ هجری شمسی) نزد موزیم لوور ابوظبی به امانت سپرده شده است.

سر از تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۰ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی)، موزیم ابوظبی این نخستین موزیم جهانی جوامع عرب، تأثیرات مشترکی که تاریخ بشر را رقم می زند، پیشکش می کند.

JPEG

- سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) :

مرکز پومپیدوو –

مالاگا –

مرکز فرهنگی ال کیوبو که در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) برای مدت ۵ سال گشایش یافت، زمینهء پخش و گسترش غنامندی های مرکز پومپیدوو را نزد باشندگان شهر مالاگا (اسپانیا) فراهم می کند.
ارائهء ۹۰ اثر مربوط به کُلکسیون مرکز پومپیدوو در ساحه ای به مساحت ۰۰۰ ۶ مترمربع.

JPEG

- ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ هجری شمسی) :

موزیم رودین

سالوادور دو باهیا –

موزیم رودین در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ هجری شمسی) برای مدت ۴ سال، ۶۲ اثر رودین مجسمه ساز شهیر فرانسه را به موزیم پلاسِتِس داس آرتس واقع سالوادور دو باهیا (برازیل) بطور امانت گذاشت. – ۶۲ مجسمه، آثار مشهور رودین مانند مجسمهء "متفکر" یا مجسمهء "بوسه" به معرض دید و نمایش قرار گرفت.

JPEG

- سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ هجری شمسی) :

موزیم لوور

اتلانتا –

در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ هجری شمسی)، موزیم عالی اتلانتا (ایالات متحده امریکا) یک بخش ساختمان اش را برای مدت ۳ سال به اختیار موزیم لوور گذاشت. ۲،۱ میلیون بازدیدکننده جهت دیدار از موزیم مذکور، از چهار گوشهء جنوب شرق ایالات متحده امریکا به آنجا سرازیر شدند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/International-la-carte-des-musees-francais-dans-le-monde

تاریخ نشر 18/01/2018

قسمت بالایی صفحه