بوگوتا – سوءقصد (۱۸ جون ۲۰۱۷ / ۲۸ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه سوءقصدی را که بروز شنبه ۱۷ جون (۲۷ جوزا) در مرکز تجارتی "آندینو" واقع در شهر بوگوتا رُخ داد و منجر به جان باختن یک تن از هموطنان ما گردید، با شدیدترین الفاظ تقبیح می کند.

ما مراتب عمیق ترین تسلیات و تأثرات مان را به خانوادهء موصوفه تقدیم می داریم.

مرکز بحران و حمایت وزارت امور خارجه فرانسه و سفارت ما در کولمبیا، در ارتباط و تماس با مقامات کولمبیایی جهت ارائه کمک و پشتیبانی لازمه به ایشان، کاملاً بسیج استند.

فرانسه در چنین حالت المناکی، درکنار کولمبیا قرار دارد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/article/bogota-attentat-18-juin-2017

تاریخ نشر 19/06/2017

قسمت بالایی صفحه