بورکینا فاسو – حمله هراس افگنی در شهر اوگادوگوو (۱۳ آگست ۲۰۱۷ / ۲۲ اسد ۱۳۹۶)

شب یکشنبه ۱۳ آگست ۲۰۱۷ میلادی (۲۲ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی)، یک حمله هراس افگنی رستورانتی را در شهر اوگادوگوو آماج قرار داد. عملیات نیروهای امنیتی بورکینا فاسو هنوزهم پیگیری می گردد.

JPEG

سفارت فرانسه با تأمین تماس و ارتباط منظم با مقامات محلی، از تحول اوضاع اطلاع حاصل می کند. نظر به معلومات دست داشته مقامات مذکور و آمار موقت، ۱۷ تن در این حمله کشته شده و ۸ تن دیگر جراحت برداشتند.

فرانسوییان مقیم بورکینا فاسو و فرانسوییان مسافر یا در حال عبور از این کشور که در فهرست و نظم و ترتیبات بنام "آرین" ثبت نام شده اند، از سوی سفارت فرانسه در زمینه هشداریه و آگهی نامه اخذ نموده اند، و از ایشان تقاضا بعمل آمده است تا از گشت و گذار در ساحه واقعه ابأ ورزیده و اقارب شان را از بابت حال و احوال خویش اطمینان خاطر دهند. به همین منظور، یک شماره عاجل تیلفونی در سفارت فرانسه ایجاد گردیده است : ۰۰ ۲۲۶ ۲۵ ۴۹ ۶۶ ۲۰

JPEG

فرانسه به خانواده های قربانیان این سوءقصد ابراز تعزیت و تسلیت می کند و در چنین حالت غمناکی، در کنار مردم و مقامات کشور بورکینا فاسو می ایستد، و آماده تعاون و امداد رسانی به اوشان است.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/evenements/article/burkina-faso-attaque-terroriste-a-ouagadougou-13-08-17

تاریخ نشر 14/08/2017

قسمت بالایی صفحه