بورس های تحصیلی حکومت فرانسه : آغاز برنامه ۲۰۱۷ / ۲۰۱۸ [fr]

محصلین گرامی،

با مسرت به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که دفتر ما در مقر وزارت تحصیلات عالی افغانستان گشایش می یابد. دفتر ما، جهت پذیرایی از کاندیدان و ارائه معلومات لازمه درمورد برنامهء بورس های تحصیلی حکومت فرانسه، از ساعت ۳۰ : ۱ تا ساعت ۳۰ : ۳ بعد از ظهر بروزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، از تاریخ ۴ الی ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶ (از ۱۴ الی ۲۲ قوس ۱۳۹۵) و از تاریخ ۱۵ جنوری ۲۰۱۷ (۲۵ جدی ۱۳۹۵) به بعد، بر روی مراجعین باز است.

امسال دوسیه ها را فقط بواسطهء انتقال مجازی از سایت سفارت فرانسه (www.ambafrance-af.org) یا سایت انستیتیوت فرانسه در افغانستان (institutfrancais-afghanistan.com) سر از تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۰ قوس ۱۳۹۵) دریافت نموده می توانید. آخرین معیاد تسلیم دهی دوسیه بروز ۳۱ جنوری ۲۰۱۷ (۱۱ دلو ۱۳۹۵) تعیین گردیده است.

تدویر یک نشست آگهی دهی و معلوماتی درمورد برنامهء بورس های تحصیلی حکومت فرانسه بتاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۴ قوس ۱۳۹۵) سر از ساعت ۰۰ : ۳ بعد از ظهر در اودیتوریُم یا تالار انستیتیوت فرانسه در افغانستان درنظر گرفته شده است. اگرخواهان اشتراک در این جلسه هستید، لطفاً قبل از شام ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶ (۸ قوس ۱۳۹۵) به نشانی ذیل : (bourses.francaises@gmail.com) یک پیام برقی ضمیمه با یک سکَن پاسپورت تان را ارسال بدارید.

تشکر از علاقه مندی و بذل توجه تان در زمینه.

PDF - 378.7 kb
(PDF - 378.7 kb)
PDF - 383.5 kb
(PDF - 383.5 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه