به تعویق درآمدن آنی و موقتی بخش روادیدهای (ویزه ها) سفارت فرانسه مقیم افغانستان

سفارت فرانسه مقیم افغانستان به تعقیب وقوع سوءقصد مورخ ۳۱ می ۲۰۱۷ میلادی (۱۰ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی)، با تأسف مجبور به تعویق درآوردن موقتی فعالیت های بخش روادیدها (ویزه ها) گردیده است.

شعبهء روادیدهای (ویزه ها) سفارت فرانسه امور محوله خویش را در اسرع وقت وعندالموقع از سر خواهد گرفت و مراجعین محترم فوراً بذریعهء سایت انتِرنِتی مربوط به سفارت فرانسه از موضوع اطلاع حاصل خواهند نمود.

سفارت فرانسه مقیم افغانستان از همین اکنون در این بابت از بروز احتمالی اشکال و نقیضه برای مراجعین معزز ابراز تأسف و تأثر نموده و از ایشان معذرت می خواهد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه