برگشت به پوشش رسانه ای دهمین سالگرد انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) و افتتاح عمارت اطفال افغان [fr]

در طول ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ (عقرب/قوس ۱۳۹۵)، توجه انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) از جانبی معطوف به مراسم افتتاح عمارت اطفال افغان که از جریان آن در پیام قبلی سایت سفارت فرانسه یادآوری بعمل آمد، شد، و جانب دیگر به ترتیبات و آماده گیری ها برای برگزاری دهمین سالگرد انستیتیوت طبی مذکور جلب گردید. برگشت به پوشش رسانه ای این دو رویداد مهم.

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان بدیهاً در هر دو محفل افتتاحیه و گرامیداشت که تعهد کشور فرانسه را در راستای توسعهء بخش صحت در افغانستان، و بخصوص در کنار شبکهء انکشافی بنیاد آغا خان رقم می زند، اشتراک ورزید. ما در چوکات رویکار انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) با شبکهء انکشافی آغا خان همکاری تنگاتنگ داریم.

JPEG - 22.9 kb
L’ambassadeur de France avec notamment l’ambassadrice Nurjehan Mawani, représentante diplomatique de l’AKDN.

سفیر فرانسه در افغانستان با خانم نورجهان ماوانی، سفیر و نماینده دیپلوماتیک شبکهء انکشافی بنیاد آغا خان

یک تیم خبری جهت پوشش رسانه ای دو رویداد یادشده تشکیل گردید و از سوی پول ناهون، خبرنگار سرشناسی که با انجمن "زنجیر امید" متعهد بوده و منظماً با این انجمن بشردوستانه همکاری می کند، رهنمونی می شد. دو گزارشی در چهارچوب این برنامه، یکی بواسطهء اودیل پووژهِ برای برنامهء بامدادی رادیو "ار.تی.ال" و دومی از سوی وانِسا دِکوورو، برای رادیو "فرانس انتِر"، آماده گردیده و بسته بندی شد .

جهت شنیدن هر دو گزارش خبری، لطفاً بر نشانی های برقی ذیل کلیک نمایید :

http://www.rtl.fr/actu/societe-fait...

JPEG

https://www.franceinter.fr/emission...

PNG

شریک ما انجمن "زنجیر امید" برعلاوه نمایشی از یک تعداد تصاویر صوتی را در مورد دهمین سالگرد انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) تعبیه نموده بود. جهت دسترسی به آن، لطفاً در اینجا بر سایت انجمن مذکور کلیک نمایید :

https://www.chainedelespoir.org/fr/...

JPEG - 13.8 kb
L’ambassadeur de France avec le Dr Eric Cheysson, président de la Chaîne de l’Espoir.

سفیر فرانسه در افغانستان معهء داکتر ایریک شِسون، رئیس انجمن "زنجیر امید"

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه