برگزاری نمایشگاه هنری ای تحت عنوان "کابل در مهد امپراتوری مغول در عصر بابر شاه" در باغ بابر (کابل، ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ / ۱۱ حمل ۱۳۹۷)

بروز شنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی مصادف به ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ میلادی، نمایشگاه هنری ای تحت عنوان "کابل در مهد امپراتوری مغول در عصر بابر شاه"، با اشتراک گرم و صمیمانه تعداد کثیری از شخصیت های مطرح افغنستان و خارج از کشور، در باغ زیبای بابر کابل رسماً افتتاح گردید.

JPEG

آقای عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغنستان با اشتراک شان در این نمایشگاه خاص، به اهمیت داشته های فرهنگی و تاریخی کشور مان اشاره نمود، و برحفظ این داشته ها و میراث باستانی گرانبها تأکید ورزید. آقای فیلیپ مِرلین، مشاور اول سفارت جمهوری فرانسه در کابل، به نمایندگی از سفارت و کشور متبوع اش در مراسم رسمی افتتاحیه این نمایشگاه آثار هنری فعالانه اشتراک ورزید، و بنوبه خویش سخنرانی نمود. موصوف ضمن ایراد نطق اش درزمینه چنین گفت : "یک ملت با داشتن تاریخ خودش شناخته می شود. این امر خطیر نیازمند حرمت و مطالعه میراثی است که نسل های گذشته طی هزاران سال به یادگار گذاشته اند". (...)

JPEG

نمایشگاه هنری بنام "کابل در مهد امپراتوری مغول در عصر بابر شاه" که بخشی از داشته های تاریخی و پیشینه فرهنگی سرزمین افغانستان را به تصویر می کشد، ثمرهء تلفیق کار و زحمات، و تشریک مساعی شاروالی کابل، سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان و انستیتیوت مطالعات ایالات متحده امریکا برای افغانستان است.

تاریخ نشر 02/04/2018

قسمت بالایی صفحه