برگزاری نخستین جشنوارهء "شب مطالعه" - یک شب اختصاص یافته به مطالعه در کتابخانه ها و کتابفروشی ها !

وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه با همکاری فعالان کتاب و خوانش، ما را به یک شب مطالعهء کتب دعوت می نماید، و بروز شنبه ۱۴ جنوری ۲۰۱۷ (۲۵ جدی ۱۳۹۵)، از تمامی کتابخانه ها و کتابفروشی ها تقاضا بعمل می آورد تا درب خودرا با تطبیق تقسیم اوقات کاری طویل، بروی عام مردم بگشایند.

JPEG

مردم و علاقه مندان کتاب و مطالعه، از آغاز بعد از ظهر و تمام شب تاریخ یادشده می توانند باغنی مندی کتابخانه ها درچوکات برنامه های خاص سرگرم کننده و تفریحی – مثلاً، خوانش در لباس خواب، خوانش سیار، شکار خزائن، کارگاه ها، گردهمایی ها، گفتمان ها، معرفی تازه های ادبی، و انجام ملاقات ها با نویسندگان، مصورین، راوییان و سرپرستان رویداد، آشنا شده و یا آنها را مجدداً دریابند.

برگزاری نخستین دور جشنوارهء "شب مطالعه" نیز فُرصت تحکیم روابط میان باقی نویسندگان کتاب و مطالعه، بخصوص کتابفروشان و همچنان مولفین، ناشرین، مکاتب، انجمن های محلی ... را که در این جشنواره شرکت خواهند ورزید، فراهم خواهد نمود. بدین منوال، برنامه های متقاطع بین کتابخانه ها و کتابفروشی ها به مردم و مراجعین اجازهء گشت و گذار از یک محل به مرجع دیگری، و آشنایی با کلکسیون های آثار فیزیک و دیجیتالی این اماکن فرهنگ را خواهد داد.

ما به مطالعه اشد ضرورت داریم که اولین وسیلهء دسترسی به دانش و تخیل، معهذأ رسیدن به برابری و مردم سالاری است. کتابخانه ها هم اماکن فرهنگ و علم، وهم محلات و ماحول زندگی بحساب می آید، و همراه با دیگر نقاط مربوط به مطالعه عامه، نخستین شبکهء تجهیزات فرهنگی چهار اطراف نزدیک را تشکیل می دهد. کتابخانه ها با کتابفروشی ها نقش بارزی در انکشاف یک جامعهء گفتمان روشن حاوی ارزش های تعمیم یافته دارد.

افزایش تعداد دوستداران کتابخانه ها مانند کتابفروشی ها، یک تعامل مردم سالارسازی عمده ای است که همهء ما را متعهد می سازد، و یک رویدادی چون "شب مطالعه" می تواند در چنین معامله ای موثر واقع گردد.

برگزاری "شب مطالعه" اقدامات و تدابیر جهت گشایش کتابخانه ها را با تطبیق تقیسم اوقات کاری طویل، چه در شبانگاه و همچنان در روزهای تعطیلی یکشنبه، تقویت می کند.

رویداد "شب مطالعه" با برجسته نمودن زاویه مکمله میان این دو مکان کتاب و علم و دانش، می کوشد تا نحوه ای که کتب و گفتمان اندیشه ها ما را تغذیه، زمینهء تبادلات را فراهم و موقف ما را در تعاملات جامعه مان تعیین می نماید، خاطر نشان سازد.

جهت معلومات مزید در زمینه : http://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr/La-Nuit-de-la-lecture/Premiere-edition-Nuit-de-la-lecture

تاریخ نشر 05/01/2017

قسمت بالایی صفحه