برگزاری مراسم یادبود از ۱۱ سپتامبر در قرارگاه عمومی مأموریت "حمایت قاطع" [fr]

بروز چهارشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۰ سنبله ۱۳۹۸ هجری شمسی)، جنرال اوستین سکات میلر، قوماندان مأموریت "حمایت قاطع" – (آر.اس.) تمامی هیئات نظامی و ممالک عضو مأموریتی موسوم به "حمایت قاطع" – (آر.اس.) را جهت اشتراک در مراسم تقدیم اکلیل گُل به یادبود از سوءقصدهای که برج های دوقلویی و پَنتَگون یا وزارت دفاع ایالات متحده امریکا را در سال ۲۰۰۱ میلادی (سال ۱۳۸۰ هجری شمسی) آماج قرار داد و متعاقباً منجر به دخالت امریکا در افغانستان گردید، دعوت نموده بود.

برگزاری مراسم مذکور ۱۲۰۰ مهمان مربوط به ۴۲ مملکت مختلف را در مقابل "عمارت زرد" قرارگاه عمومی مأموریت فوق الذکر گردهم آورد، و مقامات رسمی و نیروهای حاضر دربرابر پرچم نیمه افراشته امریکا و با سمع شیپورمختص به جانباختگان به رسم حرمتگزاری به عساکر امریکایی که طی روزهای اخیر باردیگر کشته شدند ، و بخاطر گرامیداشت از قربانیان سوءقصدها لحظه ای سکوت اختیار کرده و ادأی احترام نمودند.

تاریخ نشر 24/09/2019

قسمت بالایی صفحه