برگزاری مراسم تاریخی ۱۱ نوامبر (۲۱ عقرب) : ادأی احترام به سربازان فرانسوی ای که در افغانستان جانباختند و به تمام قربانیان دهشت افگنی

دیروز چهارشنبه، حین تنظیم و تدویر مراسم رسمی و تاریخی ۱۱ نوامبر (۲۱ عقرب) در مقر سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، کاردار سفارت مذکور، نمایندهء آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه، بعد از یادآوری معنی و مفهوم تاریخ ۱۱ نوامبر (اعلام متارکهء مورخ ۱۱ نوامبر سال ۱۹۱۸ میلادی (۲۰ عقرب سال ۱۲۹۷ هجری شمسی) -ختم جنگ جهانی اول) برای سرزمین و مردم فرانسه، به سربازان فرانسوی ای که در افغانستان جانباختند و به تمام قربانیان دهشت افگنی ادأی احترام و اکرام نمود.

JPEG

"...الآن که ما دراین لحظهء گرامیداشت تاریخی در اینجا باهم محشور و مصحوب گردیدیم، معهذأ من اکنون با اغتنام از فُرصت دست داشته می خواهم تا به افراد و آحادی که در افغانستان جانباختند، ادأی احترام و اکرام نمایم. یعنی، فرستادن تحیات به عساکر و افرادیکه مربوط به مأموریت های نظامی موسوم به "ارِس"، "اِپیدوت" یا به "پامیر"، "اوملت" و یا به قوماندانی مرکزی نیروی "لافایِت" بودند. ما آنها را فراموش نمی نماییم.

آنچنانیکه آگاه و واقف هستید، در این محل ۹۰ سرباز فرانسوی بخاطر اینکه افغانستان بالاخره به صلحی نائل آید که بدون شک و تردید و بیش از هر مسئلت دیگری شایسته و فرزام آن است، جان های شیرین شان را در سرزمین مذکور از دست داده، فدا نمودند. ما بخصوص از ۱۶ تن ایشان یادبود بعمل می آوریم، زیرا امسال مصادف می گردد به دهمین سالیاد درگذشت شان.

JPEG

۱۶ سرباز ذیل بترتیب از سی و هشتمین الی پنجاه و سومین قربانی جنگ افغانستان، در مقابل مایان مسکوت حضورنامریی دارند. به ایشان بیاندیشیم :
- ۱۱ جنوری سال ۲۰۱۰ میلادی – پرستار درجه عالی مَتیو توانِت
- ۱۲ جنوری سال ۲۰۱۰ میلادی – دگرمن فَبریس روولیهِ
- ۱۳ جنوری سال ۲۰۱۰ میلادی – آمر تدارکات و تأمینات هارونا دیوپ
- ۹ فبروری سال ۲۰۱۰ میلادی – معاون پړک مشر آنگِران لیبائر
- ۸ اپریل سال ۲۰۱۰ میلادی – معاون پړک مشر روبِرت هوتنیک
- ۲۲ می سال ۲۰۱۰ میلادی – آمر کندک کریستوف بارِک–دُلینی
- ۷ جون سال ۲۰۱۰ میلادی – ستر پړک مشر کونراد ریژیئل
- ۱۸ جون سال ۲۰۱۰ میلادی – دلگی مشر ستیو کوکول
- ۶ جولای سال ۲۰۱۰ میلادی – معاون ستر پړک مشر لوران موزیک
- ۱۰ آگست سال ۲۰۱۰ میلادی – درجه اول انتوان موری
- ۲۳ آگست سال ۲۰۱۰ میلادی – جکتورن لورِنزو مِزاسَلما
- ۲۳ آگست سال ۲۰۱۰ میلادی – پړک مشر ژان–نیکولا پانِزیک
- ۳۰ آگست سال ۲۰۱۰ میلادی – ستر پړک مشر هِرویِ اِنو
- ۱۵ اکتوبر سال ۲۰۱۰ میلادی – پرستار درجه عالی تیبو میلوش
- ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی – آمر کندک بُنوا دوپَن
- ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی – منصبدار قوهء بحری جوناتان لوفور

***

بالاخره، چند کلمه ای درباب جمیع جانباختگان ملکی و قربانیان دهشت افگنی، از آنجمله چند اسمی که بتاریخ ۱۱ مارچ (۲۱ حوت) گذشته که مصادف بود به یوم ملی بزرگداشت از قربانیان دهشت افگنی، در اینجا مرقوم و محک گردیده است. روز ۱۱ نوامبر (۲۱ عقرب) اما نیز به اعظام خاطرات و یادبود از ایشان اختصاص یافته است.

عمیم شان برای فرانسه و در راه آزادی جان فدا نمودند. ملت همه ساله بتاریخ ۱۱ نوامبر (۲۱ عقرب) به خاطرات و کارکردهای شان، به قربانیان و جانباختگان دیروز و امروز، ادأی احترام و تعظیم رسمی و شأندار می کند. اسامی شان ماندگار است.

***
JPEG

آنچنانیکه خود مستحضراید، ماه های آینده برای آیندهء کشورافغانستان سرنوشت ساز خواهد بود. به امید آنکه این همه جانفشانی ها و فداکاری های نظامی و ملکی ضایع نگردیده، و به هدر نرود."

تاریخ نشر 14/11/2020

قسمت بالایی صفحه