برگزاری مراسم بزرگداشت از یوم متارکه ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ میلادی یا روز ختم جنگ جهانی اول در کابل [fr]

بروز شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲۰ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در ارتباط و همکاری با مأموریت نظامی فرانسه، مراسم گرامیداشت از متارکه مورخ ۱۱ نوامبر سال ۱۹۱۸ میلادی یا روز ختم جنگ جهانی اول را در مجتمع رهایشی و کاری سفارت فرانسه رهبری نمود.

JPEG

موصوف قبل از ادأی احترام به تمامی سربازان فرانسوی ای که در افغانستان کشته شده اند، پیام منشی دولت در امور عساکر اسبق جمهوری فرانسه را قرائت نمود.

JPEG

بدین مناسبت، دلگی مشر باتیست ایرولسی نیز با اخذ مدال افتخاری پولیس ملی – ردیف "نقره" مفتخر گردید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه