برگزاری روز بین المللی جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" در تالار انستیتیوت فرانسه در افغانستان – "ایفا" - کابل (۲۵ اپریل ۲۰۱۹ / ۵ ثور ۱۳۹۸) [fr]

بروز پنجشنبه ۲۵ اپریل ۲۰۱۹ میلادی (۵ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی)، دیپارتمنت لسان فرانسوی لیسه عالی استقلال کابل درحضورداشت نمایندهء وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان، از روز بین المللی جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" تجلیل بعمل آورد. این روز بین المللی خاص با حمایت انستیتیوت فرانسه در افغانستان – "ایفا" تنظیم و تدویر گردید و طی برنامه های مدغم در این جشنواره، گروه ساز و سرود و گروه نمایشنامه های لیسه عالی استقلال کابل ترانه ها سرودند، و پارچه های نمایشات تئاتری به زبان فرانسوی را که بر اهمیت تعلیم و تربیه در زندگی هر شهروند تأکید می ورزید، اجرا نمودند. ناگفته نماند که همایش فرهنگی و هنری مذکور به ابتکار خانم نرگس محب، مسئول دیپارتمنت لسان فرانسوی و آقای محمد عیسی اندر، مدیر این لیسه تدوین و انسجام یافت.

JPEG

جشن جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" همه ساله در ۲۰ ماه مارچ (۲۹ حوت) در جهان و خاصتاً در کشورهای فرانسوی زبان برگزار می گردد، اما، در افغانستان نظر به ملحوظات تعلیمی و تقویم رسمی معارف کشور، این مراسم در ماه های می یا جون (ماه های ثور یا جوزا) تدویر می یابد.

JPEG

خانم اًن دوروفلهِ، مشاور همکاری و امور فرهنگی فرانسه برای افغانستان، جایگاه و اهمیت لیسه عالی ذکور استقلال و لیسه عالی نسوان ملالی کابل در امر تعلیم و تربیه نسل های کثیری از شاگردان کابل پایتخت را که کیفیت تعلیمی و تدریسی آن بطور کُل شناخته شده است، به اشتراک کنندگان جشنواره معرفی نموده خاطر نشان ساخت. سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه به این دو لیسه، و به تدریس لسان و ادبیات فرانسوی که در این نهادهای تدریسات ثانوی کشور تطبیق می گردد، اهمیت خاص و بزرگی قایل است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه