برگزاری روز بین المللی جوامع فرانسوی زبان - "فرانکوفونی" در تالار انستیتیوت فرانسه در افغانستان ("ایفا") - لیسهء استقلال کابل (۱۱ جون ۲۰۱۸ / ۲۱ جوزا ۱۳۹۷)

بتاریخ ۱۱ جون ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۲۱ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی، از روز بین المللی جوامع فرانسوی زبان - "فرانکوفونی" با همکاری و بذل سعی و زحمات معلمین و شاگردان لیسه های عالی استقلال و ملالی کابل، در تالار انستیتیوت فرانسه در افغانستان – ("ایفا") تجلیل بعمل آمد.

JPEG

جشن جوامع فرانسوی زبان - "فرانکوفونی" همه ساله در ۲۰ ماه مارچ (۲۹ حوت) در جهان و بخصوص در کشورهای فرانسوی زبان برگزار می گردد، اما، در افغانستان نظر به ملحوظات تعلیمی و تقویم رسمی معارف کشور، این مراسم در ماه می یا جون (ثور یا جوزا) تدویر می یابد.

JPEG

آقای پاسکال هانس، مشاور همکاری و فرهنگی سفارت کبرای فرانسه مقیم افغانستان و رئیس عمومی انستیتیوت فرانسه در افغانستان - ("ایفا") در مراسم گرامیداشت حضور داشت و ضمن سخنرانی خویش در محل روز جوامع فرانسوی زبان - "فرانکوفونی" را به معلمین، شاگردان و کارمندان تعلیمی لیسه های عالی استقلال و ملالی صمیمانه تبریک گفت، موفقیت های مزید و شایان برای شان آرزو نمود، و کمک و حمایت مستمر انستیتیوت فرانسه در افغانستان - ("ایفا") را با لیسه های مذکور تذکار داد.

JPEG

در این جشن هنری، فرهنگی و تعلیمی، ده ها تن از شاگردان فعال و مستعد نمایشنامه‌ای را دربارهء لسان فرانسوی، برنامهء موسیقی و مسابقهء آموزشی و تفریحی را اجرا و برعلاوه، یک تعداد شان مختصراً زندگینامهء چهار نویسنده نامدار فرانسه را معرفی کردند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه