برگزاری جشن موسیقی در فرانسه – ۲۱ جون ۲۰۱۸ / ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

در سال ۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۱ هجری شمسی) یوم جشن موسیقی رسماً در فرانسه اعلام گردید، و بتاریخ ۲۱ جون (۳۱ جوزا) از آن تجلیل بعمل آمد. جهت گرامیداشت از هنر موسیقی و رُشد هنر مذکور، همه ساله در این روز در سرتاسر سرزمین فرانسه و در بسی کشورهای جهان جشن های گوناگون، پرشور و هیجان برانگیزی برپا می گردد. اکنون، برگزاری جشن موسیقی بروز ۲۱ جون (۳۱ جوزا)، در فرانسه به یک عرف و سنت عام مردم مبدل شده است.

JPEG

هر سال بروز ۲۱ جون مصادف به ۳۱ جوزا، جشن موسیقی در سرتاسر سرزمین فرانسه با اشتراک جمع عفیر مردم برپا میگردد.

JPEG

در سال ۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۱ هجری شمسی)، یوم جشن موسیقی رسماً در فرانسه اعلام گردید، و بتاریخ ۲۱ جون (۳۱ جوزا) از آن تجلیل بعمل آمد.

JPEG

جهت گرامیداشت از هنر موسیقی و رُشد این هنر مردمی، همه ساله در این یوم در سرتاسر سرزمین فرانسه و در بسی کشورهای جهان جشن های گوناگون، رنگارنگ، ... پرشور و هیجان برانگیزی برپا می گردد.

JPEG

طی سالیان اخیر، برگزاری جشن موسیقی بروز ۲۱ جون (۳۱ جوزا)، در فرانسه به یک عرف و سنت عام مردم مبدل شده است.

JPEG

در روز جشن موسیقی در فرانسه، مرد و زن، پیر و جوان، اطفال و ولادین ... و بالاخره همه اقشار جامعه به نحو خویش در کنسرت ها، جشنواره ها، همایش های بزرگ موسیقی، و نیز در محافل صمیمانه کوچک ساز و سرود اشتراک می ورزند.

JPEG
JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه