برگزاری اجلاس هفتمین کُمیسیون مختلط میان جمهوری های فرانسه و اُزبکستان (۲۰ جولای ۲۰۱۸ / ۲۹ سرطان ۱۳۹۷)

بروز جمعه ۲۰ جولای ۲۰۱۸ میلادی (۲۹ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، روند کاری هفتمین جلسهء کُمیسیون اقتصادی مختلط میان جمهوری فرانسه و جمهوری اُزبکستان را اختتام بخشید. این هفتمین جلسهء کُمیسیون اقتصادی مختلط از جانب آقایان ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت در امور خارجه جمهوری فرانسه و سُخروب خُلمرادوف، معاون صدراعظم جمهوری اُزبکستان مشترکاً ریاست گردید.

JPEG

این اجلاس درحالیکه جمهوری اُزبکستان به روند گشایش دیپلوماتیک و اقتصادی تعهد سپرده است، در یک هوا و فضای مناسب و مثبتی تشکیل یافت. هدف این کُمیسیون اقتصادی مختلط مملکتین که یک سکوی گفتمان سیاسی و اقتصادی محسوب می گردد و در آن شرکت های تجاری هر دو کشور گردهم آمده اند، مطالعه و ارزیابی تمام زوایای همکاری مان، و تشخیص و تعیین سمت و سوهای جدید در راستای تنوع و تعمیق تبادلات و داد و ستد مان است. یادآور باید شد که آخرین جلسات کُمیسیون مختلط در ماه جولای سال ۲۰۱۶ میلادی (سرطان/اسد ۱۳۹۵ هجری شمسی) در شهر تاشکند پایتخت جمهوری اُزبکستان دایر گردید.

جمهوری اُزبکستان از یک و نیم سال بدینسو، اصلاحات مهمی را روی دست گرفته است. سیاست همجواری خوب ونیکوی این کشور، زمینهء ایجاد یک محیط و جو منطقوی مناسب به توسعهء مراودات و تبادلات را مساعد می سازد. با انجام بازدیدهای متعدد هیئات بلند پایه طی ماه های گذشته، روابط با جمهوری فرانسه تعمیق یافته است. در سال ۲۰۱۷ میلادی (سال ۱۳۹۶ هجری شمسی)، میزان تبادلات دوجانبه به مبلغ ۵،۱۲۶ میلیون یورو افزایش یافت که از آنجمله صادرات فرانسه ۸۰ میلیون یورو بود.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ouzbekistan/evenements/article/septieme-commission-mixte-entre-la-france-et-l-ouzbekistan-20-07-18

تاریخ نشر 06/08/2018

قسمت بالایی صفحه