برای نخستین بار"سوارکاران" اثر مشهور ژوزِف کِسِل نویسنده سرشناس فرانسوی در تئاتر به نمایش درمی آید [fr]

PNG

برنامهء نمایشات اول سپتامبر 2015 ( 10 سنبله 1394 ) را از اینجا دَونلود نمایید :

PDF - 1.8 Mb
Programme de la tournée - 1er semestre 2015 - (PDF - 1.8 Mo)
(PDF - 1.8 Mb)

تاریخ نشر 11/03/2015

قسمت بالایی صفحه