بحث و گفتگوی وزرأی امور خارجه فرانسه و اُزبکستان – (۳ می ۲۰۲۱ میلادی / ۱۳ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی) و تماس و گفتگوی تیلفونی وزرأی امور خارجه فرانسه و قزاقستان – (۲۸ اپریل ۲۰۲۱ میلادی / ۸ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی)

بحث و گفتگوی وزرأی امور خارجه فرانسه و اُزبکستان – (۳ می ۲۰۲۱ میلادی / ۱۳ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی)

بروز دوشنبه ۳ می سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۳ ثور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با آقای عبدالعزیز کاملوف، وزیر امور خارجه جمهوری اُزبکستان درمورد اهمیت تعمیق روابط میان مملکتین، روال پیشرفت رویکارهای بزرگ دو جانبه درعرصه های مختلف همکاری ذات البینی، وضعیت و حالت سرایت مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" و تهیهء ابزار و امکانات لازمه جهت مبارزه علیه شیوع "کووید-۱۹"، و نیز مسیر تحول شرایط و اوضاع در افغانستان بحث و مشافهه نمود. ذوات فوق الذکر بر وابستگی و شغف شان به تأمین ثبات و امنیت منطقه، بخصوص در حول و حوش واقعات حادی که طی روزهای اخیر در مرز تاجکستان و قرغیزستان بوقوع پیوست، تأکید ورزیدند.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ouzbekistan/evenements/article/ouzbekistan-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-son-homologue-abdulaziz

تماس و گفتگوی تیلفونی وزرأی امور خارجه فرانسه و قزاقستان – (۲۸ اپریل ۲۰۲۱ میلادی / ۸ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی)

بروز چهارشنبه ۲۸ اپریل سال ۲۰۲۱ میلادی (۸ ثور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه طی یک تماس و گفتگوی تیلفونی با آقای مختار تلووبردی، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان، مسائل مربوط به مشارکت راهبردی مملکتین، همکاری و رویکارهای مختلف دو جانبه، و نیز جریان تحول شرایط و اوضاع در افغانستان را مطمح بحث و مداقه قرار داد. بدین منوال، وزرأی امور خارجه مملکتین بر تشویش و نگرانی های شان از بابت چگونگی تأمین ثبات منطقه تأکید ورزیدند، و علیهذا به توافق رسیدند تا تبادل نظرات شان را درمورد بحران مذکور دنبال نمایند.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kazakhstan/evenements/article/kazakhstan-entretien-telephonique-de-jean-yves-le-drian-avec-le-vice-premier


Ouzbékistan - Entretien de Jean-Yves Le Drian avec son homologue, Abdulaziz Kamilov (3 mai 2021)

M. Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères s’est entretenu lundi 3 mai 2021 avec M. Abdulaziz Kamilov, ministre des Affaires étrangères de la République d’Ouzbékistan. (…) Ils ont également abordé la situation en Afghanistan et marqué leur attachement à la stabilité et à la sécurité de la région, notamment dans le contexte des incidents graves survenus ces derniers jours à la frontière du Tadjikistan et du Kirghizstan.

Voir : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ouzbekistan/evenements/article/ouzbekistan-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-son-homologue-abdulaziz

Kazakhstan - Entretien téléphonique de Jean-Yves Le Drian avec le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères (28 avril 2021)

M. Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, s’est entretenu au téléphone le 28 avril 2021 avec M. Moukhtar Tleouberdi, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan. (…) Les deux ministres ont également abordé la situation en Afghanistan. Ils ont marqué leur préoccupation vis-à-vis de la stabilité de la région et sont convenus de poursuivre leurs échanges sur cette crise.

Voir : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kazakhstan/evenements/article/kazakhstan-entretien-telephonique-de-jean-yves-le-drian-avec-le-vice-premier

تاریخ نشر 11/05/2021

قسمت بالایی صفحه