باز دید آقای ژیرار لانکی، وزیر دفاع فرانسه از افغانستان

آقای ژیرار لانگی وزیر دفاع فرانسه، شب سال نو را با قوای فرانسوی "عملیات پامیر" سپری نمود.

به محض رسیدن به میدان هوایی نظامی کابل، آقای لانگی قبل از آنکه در مراسم بدرود دو سرباز فرانسوی که به تاریخ 29 دسامبر کشته شده بودند اشتراک نماید، با "سفیر بژوله" و بعدآ با جنرال " الن" قوماندان قوای حافظ صلح( ISAF ) گفتگو و صحبت نمود. آقای لانگی ملاقات های سیاسی با رئیس جمهور کرزی و همتای افغانش، آقای وردک نیز داشت.

بعد از ظهر، شب 31 دسامبر و قبل از ظهر اول جنوری سال 2012 برای نظامیان مستقر در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی مختص گردیده بود. آقای ژیرا لانگی که از طرف سفیر فرانسه در کابل، سناتور "کارییر" و نماینده مجلس آقای " گییوتو" همراهی میگردید، یکی پی دیگر از پایگاه های نظامی (نجراب)، (نغلو) و بالاخره ( توره) جایکه شب سال نو را با سربازان (GTIA) گذشتاند، دیدار نمود.

آقای ژیرا لانگی به تاریخ اول جنوری بعد از یک بیانیۀ مختصر در مقابل سربازان گارنیزیون کابل، عازم کشورش گردید.

تصاویری از بازدید:

JPEG - 86.9 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 106.6 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 123.6 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 193.5 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 109.9 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 109.8 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 96 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 105.1 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 90.9 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 89.1 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 113.2 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 121.7 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 111.5 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 100.4 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 109.8 kb
© MINDEF-R.Pellegrino
JPEG - 135.4 kb
© MINDEF-R.Pellegrino

تاریخ نشر 15/01/2012

قسمت بالایی صفحه