سفر علمی آقای نصرالله ارسلایی، رییس عمومی دارالانشای شورای وزیران [fr]

در چوکات همکاری کشور فرانسه در بخش هماهنگی حکومتی در افغانستان، آقای نصرالله ارسلایی، رییس عمومی دارالانشای شورای وزیران، از تاریخ ۵ الی ۹ دسامبر۲۰۱۶ بمنظور بازدید از ادارات عالی فرانسه به آنکشور سفر نمود.

JPEG

با حمایت ریاست همکاری بین المللی وزارت داخله فرانسه و بخش همکاری و امور فرهنگی سفارت فرانسه در افغانستان، آقای ارسلایی با نماینده گان عالی ریاست دارالانشای حکومت، شورای دولت، شورای قانون اساسی، شورای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، مجلس نماینده گان و مجلس سنا ملاقات و تبادل نظر نمود.

JPEG

این تبادل نظر تخنیکی در مورد شیوه کار این ادارات، ساحه کاری شان و روابط بین بخش سیاسی، اجرایی و ادارات صورت گرفت.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه