بازدید سفیر فرانسه از مقرمعینیت مبارزه علیه مواد مخدر (کابل، ۱۴ اپریل ۲۰۱۹ / ۲۵ حمل ۱۳۹۸) [fr]

بروز یکشنبه ۱۴ اپریل ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۵ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از مقر معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان (سی.ان.پی.ای.) یا پولیس مبارزه علیه مواد مخدر کشور واقع پایتخت کابل بازدید بعمل آورد. موصوف در محل از جانب رئیس پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات ولایت کابل مورد استقبال و پذیرایی قرار گرفت.

JPEG

دیدار سفیر فرانسه همراه با هیئت معیتی اش از لابراتوار علمی، مرکز ملی عملیات و نیروی خاص واحد ملی منع مواد مخدر و مسکرات (ان.آی.یو.) زمینهء ارزیابی تخصص و مسلکیت تام معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان (سی.ان.پی.ای.) را که طی دستکم پانزده سال گذشته در اثر حمایت جامعهء جهانی و بخصوص با همکاری جمهوری فرانسه کسب شده است، فراهم ساخت.

تاریخ نشر 21/05/2019

قسمت بالایی صفحه