بازدید سفیر فرانسه از شورای ملی افغانستان – (کابل، ۹ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۱۷ میزان ۱۳۹۸) [fr]

قبل از ظهر روز چهارشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی مصادف به ۹ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی ، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از شورای ملی افغانستان در کابل بازدید بعمل آورد.

JPEG

موصوف طی این بازدید رسمی، با آقایان میر رحمن رحمانی، رئیس ولسی جرگه، فضل هادی مسلمیار، رئیس مشرانو جرگه و همچنان با آقای محمد علم ایزدیار، نایب اول مشرانو جرگه در مقر شورای ملی افغانستان واقع دارالامان کابل ملاقات و مشافهه کاری انجام داد.

JPEG

این دید و وادیدهای کاری ذوات فوق الذکر، زمینهء درمیان گذاشتن مسائلی مربوط به منافع مشترک را فراهم کرد، و دورنماهای همکاری پارلمانی را میان مملکتین وضاحت و تحکیم بخشید.

JPEG

یک نظام مردم سالار پویا و زنده مستلزم موجودیت و فعالیت یک پارلمان نیرومندی است که نقش اساسی اش را کاملاً ایفا کرده و رسالت تاریخی و ملی اش را در برابر ملت بوجه احسن انجام دهد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه