بازدید سفیر فرانسه از شبکهء تلویزیونی طلوع نیوز (کابل، ۴ جولای ۲۰۱۹ / ۱۳ سرطان ۱۳۹۸)

عصر روز پنجشنبه ۴ جولای ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۳ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، نخست از ستودیو و دفاتر کاری شبکهء تلویزیونی طلوع نیوز واقع کابل بازدید بعمل آورد، و متعاقباً با تیم خبرنگاران، مسئولین و دیگر کارمندان زحمتکش، فعال و مستعد این شبکهء تلویزیونی ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

موصوف طی این دیدار دوستانه و تعارفی، از اطلاع رسانی سریع، مجدانه و پیگیر مجریان و خبرنگاران تلویزیون طلوع نیوز به جمیع افغانان تمجید و ستایش نمود. کشور فرانسه از آزادی مطبوعات و رسانه ها که یک دستآوردی اساسی هجده سال اخیر در افغانستان محسوب می گردد، حمایت می کند.

JPEG

تاریخ نشر 07/07/2019

قسمت بالایی صفحه