بازدید سفیر فرانسه از اکادمی ملی نظامی افغانستان (کابل، ۱۵ می ۲۰۱۹ / ۲۵ ثور ۱۳۹۸)

قبل از ظهر روز چهارشنبه ۱۵ می ۲۰۱۹ میلادی (۲۵ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان معهء یک هیئت نظامی ذیصلاح سفارت فرانسه مقیم کابل، با انجام یک صریمتی به مقر اکادمی ملی نظامی جمهوری اسلامی افغانستان، نخست با محترم برید جنرال احمدالله داور، قوماندان اکادمی ملی نظامی در دفتر کار موصوف ملاقات و گفتگو نمود، و متعاقباً از اماکن و صنوف درسی، و بخصوص از صنف تدریس لسان فرانسوی اکادمی مذکور بازدید بعمل آورد.

JPEG

سفیر فرانسه طی این دیدار دوستانه، با محصلین اکادمی ملی نظامی جمهوری اسلامی افغانستان صحبت و مشافهه نمود، و ضمن تبادل نظرات با ایشان زمینهء فراهم ساختن بورس های تحصیلی فرانسه و نیز تقویهء امکانات و بهبود هرچه بیشتر شرایط فراگیری لسان فرانسوی را مطمح شرح و وضاحت قرار داد.

JPEG

تاریخ نشر 19/06/2019

قسمت بالایی صفحه