بازدید ریئس پوهنتون کابل از فرانسه [fr]

یک هیئت از پوهنتون کابل با نمایندگان پنج پوهنتون فرانسوی (ستیندهال گرنوبل 3، فرانش-کامتی، مین لومانس، فرانسوا ربلی تور و سوربون نوویل پاریس 3) بین 21 الی 28 سپتمبر 2013 به منظور ایجاد مشارکت در بخش تدریس زبان فرانسوی، ملاقات نمودند.
طی این ملاقاتها، هیئت پوهنتون کابل با نمایندگان وزارت امور خارجه نیز ملاقات نمودند و به یک ضیافت که در آن محصلین بورسیه دولت فرانسه و چند تن از شرکای محلی در سفارت افغانستان در فرانسه اشتراک وزیده بودند، دعوت گردیدند. جلالتمآب سفیر افغانستان این پروژه را برای رئیس پوهنتون تبریک گفته و از حمایت شان از پوهنتون کابل اطمینان دادند.
فعالیتهای تحقیق در چوکات برنامه دوکتورای پوهنتون شریک فرانسوی بر اهداف پیداگوژیکی (آموزش استادان افغانی، پذیرایی محصلین افغانی برای ماستری، پذیرایی شاگردان ستاژییر فرانسوی به کابل وغیره) و قانونی (شناخت دیپلوم لیسانس افغانی، ایجاد ماستری در پوهنتون کابل وغیره) علاوه میگردند.

تاریخ نشر 29/10/2013

قسمت بالایی صفحه