بازدید رسمی رئیس جمهور امانوئل ماکرون از فنلاند (۲۹ – ۳۰ آگست ۲۰۱۸ / ۷ – ۸ سنبله ۱۳۹۷)

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه ، بروزهای چهارشنبه ۲۹ و پنجشنبه ۳۰ آگست ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۷ و ۸ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی، از جمهوری فنلاند یک بازدید رسمی بعمل آورد.

JPEG

مشارالیه را خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه مشایعت و بدرقه می نمود.

این بازدید رسمی و دولتی رئیس جمهوری فرانسه از جمهوری فنلاند با اصدار چند اعلامیه میان مملکتین رقم خورد.

اعلامیهء جمهوری فرانسه و جمهوری فنلاند درعرصهء دفاع اروپا : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/18-08-23_declaration_fr-fi_sur_la_defense_europeenne_version_fr_cle88cdff.pdf

اعلامیهء جمهوری فرانسه و جمهوری فنلاند برای همکاری در بخش هوش مصنوعی : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/ai_statement_29082018_version_fr_cle0125cd.pdf

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/finlande/evenements/article/visite-d-emmanuel-macron-en-finlande-29-30-08-18

تاریخ نشر 03/09/2018

قسمت بالایی صفحه