بازدید رسمی آقای شوکت میرزایوف، رئیس جمهوری ازبکستان از پاریس – فرانسه (۱۱ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۱۹ میزان ۱۳۹۷)

بروز سه شنبه ۹ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی (۱۷ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از آقای شوکت میرزایوف، رئیس جمهوری ازبکستان درچوکات دیدار رسمی مقام اخیرالذکر از پاریس، جهت انجام یک ملاقات کاری بدور میز صرف نهار، استقبال و پذیرایی نمود. روئسای جمهوری فرانسه و جمهوری ازبکستان طی گفتگوهای مفصل شان، تمام موضوعات وابسته به رابطه میان فرانسه و ازبکستان، و همچنان پرونده های منافع مشترک منطقوی و بین المللی را مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

JPEG

رئیس جمهوری فرانسه با یادآوری از علاقه مندی و وابستگی اش به مراعات اصل حقوق بشر، از اتخاذ تصامیمی خاصتاْ مبنی بر رهایی محبوسین سیاسی، تدابیر در راستای تحمل پذیری هرچه بزرگتر ادیان و آزادی بیان که با ابتکار رئیس جمهور شوکت میرزایوف روی دست گرفته شده است، ستایش و تمجید نمود. موصوف با گذشت زمان آرزوی تحقق این اقدامات را نمود.

رئیس جمهوری فرانسه، ۲۲ سال بعد از آخرین بازدید رسمی ریاست جمهوری ازبکستان از پاریس، در حول و حوش گشایش سیاسی و اقتصادی ازبکستان از احیأی مجدد رابطه دوجانبه فرانسه – ازبکستان استقبال و قدردانی نمود. روئسای جمهوری دو کشور به تحکیم گفتگوی دوجانبه درمورد تحولات جاری در آسیای مرکزی و مبارزه علیه دهشت افگنی توافق نمودند. رئیس جمهوری فرانسه خاطر نشان ساخت که فرانسه در تطبیق رویکارهای عصری سازی و رُشد اقتصادی هر آن آمادهء همراهی و همگامی با ازبکستان است. متعاقباً، مشارالیه معهء رئیس جمهوری ازبکستان در جلسه معرفی دو توافقنامه دوجانبه دربارهء مدیریت آب های شهر تاشکند و همکاری فضایی اشتراک ورزید. در حاشیه این بازدید، چندین توافقنامه اقتصادی و قراردادها در بخش های فضانوردی، انرژی ها، آب و تصفیه، و عمران نیز عقد گردید.

رئیس دولت فرانسه مراتب امیدواری صمیمانه خویش را در راستای توسعهء مراودات فرهنگی نیز اظهار داشت، و بخصوص از رویکار نمایشگاهی درمورد سرزمین ازبکستان که انسجام و تدویر آن در سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴۰۰ هجری شمسی) در موزیم لوور مدنظر گرفته شده است، ستایش نمود. موصوف بر جزم عزم اش در راستای ارتقای افزایش جریانات سیاحتی میان فرانسه و ازبکستان، و همچنان انکشاف تحرک و آمد و شُد محصلین میان دو کشور مان تأکید ورزید.

رئیس جمهوری فرانسه طی مشافهه متذکره، نقش جمهوری ازبکستان را در ادغام منطقوی در آسیای مرکزی و در استقرار صلح در افغانستان، به ادامهء کنفرانس های کابل به هدف ارتقای یک راه حل سیاسی از جانب افغانان و برای افغانان، خاطر نشان ساخت.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/visite-officielle-a-paris-du-president-de-la-republique-d-ouzbekistan-m-chavkat-mirziyoiev/

تاریخ نشر 15/10/2018

قسمت بالایی صفحه