بازدید از پروژه های موسسه فرانسوی "افرَن" در چاریکار ولایت پروان [fr]

سفیر فرانسه، اَتشه بخش همکاری و اَتشه خدمات بشری بتاریخ 22 اکتوبر 2014 مطابق 30 میزان 1393 پروژه های تعلیمی و تربیوی موسسه فرانسوی "افرَن" (دوستی فرانسه – افغان) را بازدید نمودند. موسسه متذکره در سالیان 1970 میلادی رسالتِ واقعی برای افغانستان یافت و امروز به نقش اهمی در فراهم آوری تسهیلات جهت دسترسی دختران و پسران به تعلیم و تربیه، ادامه می دهد.
سفیر با معیت تیم "افرَن"، فیلیپ بِرتونِش رئیس این موسسه، ماتیو آمر پروژه، حسین هماهنگ کننده ای اصول تدریس، فروزان هماهنگ کننده ای FLE یا اصول تدریس فرانسوی بحیث زبان خارجی و ویکتور دستیار اصول تدریس به سه مکتبی که از سوی انجوی مذکور حمایت می شود، رفت : لیسهً اناثیه و ذکور استقلال و لیسه های اناثیه حورا جلالی و بی بی حفصه
در این سه لیسه "افرَن" از سیستم تعلیمی افغانستان که مورد توافق همگانی می باشد، حمایت می کند. بذریعهً برنا مه های تربیه و آموزش معلمین با همکاری تیم "آلم"، تجهیز کتابخانه ها، تقویت روش تجربوی در تدریس علوم، خاصتآ با اکمال لابراتوارها، موسسه فوق الذکر در بهبودی تدریس ارائه شده به شاگردان کمک می کند.
مدیران مکاتب طی تمام بازدید سفیر، موصوف را پذیرایی نمودند. دیدار با ملاقاتی با معاون رئیس معارف و معاون والی ولایت پروان در مقر رسمی کاراش خاتمه یافت.

تاریخ نشر 27/10/2014

قسمت بالایی صفحه