بازدید از "قصر عدالت" پاریس (۱۹ جولای ۲۰۱۷ / ۲۸ سرطان ۱۳۹۶)

آقای ادوارد فیلیپ، صدراعظم و خانم نیکول بِلووبهِ، وزیر عدلیه جمهوری فرانسه، بروز چهارشنبه ۱۹ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۲۸ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) به "قصر عدالت" پاریس تشریف بردند.

JPEG

خانم نیکول بِلووبهِ، وزیر عدلیه و آقای ادوارد فیلیپ، صدراعظم، درگام نخست با روئسای محکمهء استیناف در"قصرعدالت" پاریس ملاقات و گفتگو نمودند. این تبادل نظریات میان سران حکومت و مسئولین امور عدلی و قضایی فرانسه، در دورنمای اصلاحات قانون اساسی جهت تحکیم استقلالیت قوه قضائیه، و درمیان گذاشتن قانون برنامه ریزی ابزار عدلی و قضایی در راستای یک عدالت قابل دسترس و خوانا، کارأ و انسانی، تنظیم یافته بود.

در مرحله ثانی، وزیر عدلیه و صدراعظم جمهوری فرانسه با جمیع وکلای مدافع، هیئت قضات و منسوبین مسئول امور مربوط به دهشت افگنی ملاقات و مشافهه انجام دادند. بدین مناسبت، آقای فرانسوا مولَنس، قاضی بدایت پاریس طرز کار کانون بحران ضد دهشت محکمهء پاریس را به مقامات فوق الذکر معرفی نموده وضاحت داد.

JPEG

آقای ژان – میشل حیات، رئیس محکمه عالی کشور بنوبه خویش کارکردهای هیئت قضات و وکلای مدافع مقر و منسوبین بخش مبارزه با دهشت افگنی (خدمات آموزش و پرورش، خدمات قاضی رهایی ها و محبوسیت، خدمات دارالتأدیب، خدمات تعمیل مجازات و محکمهء صغرأ) را شرح و توضیح داد.

ضمن این بازدید کاری و ممتع، موضوع احیأی مجدد "قصرعدالت" پاریس واقع در قلب شهر تاریخی پاریس بنام "لیل دو لا سیتهِ" – (جزیرهء شهر) نیز مطمح بحث ایشان قرار گرفت.

جهت معلومات مزید :
http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/deplacement-au-palais-de-justice-de-paris-30714.html

تاریخ نشر 01/08/2017

قسمت بالایی صفحه