بازدید از انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMEF) در کابل [fr]

PNG

بتاریخ 7 می 2015 مطابق به 17 ثور 1394، آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان و معاون رئیس آژانس انکشافی فرانسه (AFD) بازدیدی از انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMEF) بعمل آوردند. هدف خاص از این بازدید، ارزیابی تازه ترین امور انجام شده و پروژه های تحت کار بود.

شعبات طبی بخش تداوی دندان و چشم که چند ماه قبل با حضورداشت داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور افتتاح گردید، امروز کاملاً فعال بوده و روزانه از 30 تا 40 مریض را که بدین وسیله از پیشرفته ترین تکنالوژی مستفید شده می توانند، می پذیرد.

شعبهء معالجه قلب در ماه جون آینده با وسایل جدید تجهیز می گردد که از نوع خود نخستین در افغانستان می باشد. وسایل فوق الذکر تکمیل کننده ای ابزاری است که بذریعهء آن از قبل عمل جراحی قلب در شرایط مناسب و عالی مساعد گردیده است.

بالاخره، دو رویکار گسترده جدید، بایستی در سال 2016 گشایش یابد : "خانهء مادر و طفل" جدید که امور ساختمان آن قبل از فصل تابستان آغاز می شود ؛ این امر گنجایش و ساخت و ساز فعلی آنرا دو برابر خواهد نمود. خانه مذکور توان پذیرایی و بود و باش مریضانی را دارد که در ولایات زندگی می کنند و مصارف تداوی نسبت به عایدات شان گزاف تمام می شود. در چنین حالتی، موَسسه فرانسوی بنام "زنجیر امید" هزینه معالجه را بدوش می گیرد. دومین مرحله اعمار انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMEF) تعداد بستر مریضان را در شفاخانه بطور خیلی چشمگیری بالا برده و نیز فُرصت می دهد تا در شعبهء معالجه کودکان، یک بخش مختص به صحت مادر اضافه گردد.

تاریخ نشر 13/05/2015

قسمت بالایی صفحه