بازدید آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از جمهوری خلق چین (۲۴ – ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷ / ۳ – ۵ قوس ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه که قبلاً بحیث رئیس منطقهء بروتَیین چندین مرتبه به جمهوری خلق چین، علی الخصوص به ولایت شاندونگ عزیمت نموده بود، از روز جمعه ۲۴ الی روز یکشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۳ تا ۵ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی) جهت انجام یک سفر رسمی عازم شهر بیجینگ گردید.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بخصوص با آقایان لی کِجیانگ، صدراعظم، یانگ جیئشی، مشاور در امور دولت و همتای اش وانگ یی، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین ملاقات و گفتگو نمود. نامبرده معهء آقای لیو یاندونگ، معاون صدارت اعظمی چین، چهارمین مقطع گفتگوی بسطح عالی میان کشورهای فرانسه و چین را درمورد مراودات و تبادلات بشری ریاست مشترکانه نمود.

وزیر امور خارجه فرانسه، تعاملات بزرگ بین المللی و منطقوی، مشخصاً امر حفظ نظم عدم پخش و برنامهء هسته ای و بالیستیک کوریای شمالی، مبارزه علیه دهشت افگنی، بحران مردم روهینگیا و همچنان تطبیق توافقنامهء پاریس درمورد اقلیم، یعنی بعد از تدویر کنفرانس "کوپ ۲۳ - COP 23" و قبل از موءتمری تحت عنوان "نشست عالی یک سیاره" مورخ ۱۲ دسامبر (۲۱ قوس) را با مخاطبین اش مطمح بحث و مداقه قرار داد.

آقای ژان – ایوو لودریان در راستای ایجاد یک تحرک جدید در پیمان راهبردی فرانسه – چین، با ارجیحت دهی به رابطهء متقابل و اعتماد دوطرفه جد و جهد ورزید. مذاکرات طرفین درچوکات مأمول متوازن نمودن داد و ستدهای اقتصادی از منشأ و فراز با جمهوری خلق چین، برمحور پیشبرد شراکت های بنیادی در عرصه های تحقیقات هسته ای ملکی و فضأیی، و همکاری ها در بخش های نویدبخشی چون صنعت فرآورده های زراعتی، اقتصاد سبز، انکشاف شهری پایدار، صحت، اقتصاد کهن سالی و صنعت گردشگری تمرکز داشت. طی این گفتگوها و تبادل نظریات مثمر، تشخیص موارد هماهنگ کننده ممکنه میان پلان فرانسوی بنام "صنعت آینده" و سیاست چینایی مسمأ به " محصولات صنعتی چین ۲۰۲۵" نیز مطرح و بررسی گردید.

چهارمین دور گفتگوی بسطح عالی میان جمهوری فرانسه و جمهوری خلق چین درمورد مراودات بشری، خاصتاً در امور خلاقیت و نوآوری می چرخید، و زمینهء ارتقای همکاری های فرانسه – چین را در ده بخش ذیل که تحت پوشش این گفتگو قراردارد، مساعد ساخت : معارف، علم و تِکنالوژی، فرهنگ، رسانه ها، ورزش، صنعت گردشگری، همکاری غیر متمرکز، جوانان و حقوق زنان.

برعلاوه، آقای ژان – ایوو لودریان بمناسبت بیست و پنجمین سالگرد اتاق تجارت و صنایع فرانسه در چین، با نمایندگان اهل امور تجاری و معاملات فرانسوی و چینایی نیز بحث و مشافهه نمود.

چین ششمین شریک تجاری فرانسه و نخستین مشتری مان در قارهء آسیا است. فرانسه خارج از قارهء آسیا، دومین مقصد بازدید گردشگران چینایی است (۸،۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۶ میلادی / ۱۳۹۵ هجری شمسی). امروز، دومین رقم حضور محصلین خارجی را در فرانسه محصلین چینایی تشکیل می دهند (۰۰۰ ۲۸)، و محصلین فرانسوی در ردیف اول گروه محصلین اروپایی در چین محسوب می گردند (۰۰۰ ۱۰).

جهت اخذ معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/evenements/article/visite-en-chine-de-jean-yves-le-drian-24-26-11-17

تاریخ نشر 26/11/2017

قسمت بالایی صفحه