بازتابی از ماجرای زندگی و سفر پرتلاطم یک زن جوان فرانسوی ای که در اوآخر سال ۱۹۲۸ میلادی / ۱۳۰۷ هجری شمسی به عقد نکاح یک مرد افغان درمی آید و ...، در مستند مصوری از ژوزِف کِسِل نویسنده نامدار فرانسه

سخنان ظریفانه و گفته های خیلی دلچسپ ژوزِف کِسِل نویسنده شهیر فرانسه درمورد ماجرای زندگی و سفر مملو از فراز و نشیب یک زن جوان فرانسوی ایکه در اوآخر سال ۱۹۲۸ میلادی مطابق به سال ۱۳۰۷ هجری شمسی با یک مرد افغان ازدواج می کند و ... – سال ۱۹۶۷ میلادی / سال ۱۳۴۶ هجری شمسی - (از آرشیف نشرات انستیتیوت ملی آثار سمعی و بصری فرانسه)

1967 – Joseph Kessel parle d’une femme française ayant épousé un afghan

JPEG

JPEG

JPEG

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https ://www.ina.fr/video/I00009768

تاریخ نشر 08/03/2018

قسمت بالایی صفحه