باب دوم "سفر به افغانستان" تحت عنوان "کوه"، یک مستند مصور تاریخی و فرهنگی از ژوزِف کِسِل، نویسنده نامور فرانسه و مولف داستان جذاب "سوارکاران" – سال ۱۹۶۷ میلادی / سال ۱۳۴۶ هجری شمسی

ژوزِف کِسِل، نویسنده سرشناس فرانسه و مولف داستان جذاب "سوارکاران" - باب دوم "سفر به افغانستان" تحت عنوان "کوه"، یک مستند تاریخی و فرهنگی از موصوف - سال ۱۹۶۷ میلادی مصادف به سال ۱۳۴۶ هجری شمسی - (از آرشیف نشرات انستیتیوت ملی آثار سمعی و بصری فرانسه)

JPEG

1967 – Voyage en Afghanistan No 2 la montagne, avec Joseph Kessel
لطفاً در اینجا کلیک کنید : http://www.ina.fr/video/CPF86608778

تاریخ نشر 16/10/2017

قسمت بالایی صفحه