باب اول "سفر به افغانستان" تحت عنوان "صحرا"، یک مستند مصور تاریخی و فرهنگی از ژوزِف کِسِل، نویسنده نامور فرانسه و مولف داستان جذاب "سوارکاران" – سال ۱۹۶۷ میلادی / سال ۱۳۴۶ هجری شمسی

ژوزِف کِسِل و کهزاد – باب اول "سفر به افغانستان" تحت عنوان "صحرا"، یک مستند مصور تاریخی و فرهنگی از ژ. کِسِل - سال ۱۹۶۷ میلادی مصادف به سال ۱۳۴۶هجری شمسی – (از آرشیف نشرات انستیتیوت ملی آثار سمعی و بصری فرانسه)

JPEG

1967 – Voyage en Afghanistan No 1 le désert, avec Joseph Kessel et Kohzâd
لطفاً در اینجا کلیک کنید : http ://www.ina.fr/video/CPF86608777

تاریخ نشر 15/10/2017

قسمت بالایی صفحه