ایران – سوال و جواب – موَجزی از نشست خبری مورخ ۷ جون ۲۰۱۷ (۱۷ جوزا ۱۳۹۶)

سوال : آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی ملی امنیت، صبح امروز در یک مصاحبه ای با روزنامهء فیگارو اظهار داشت که می خواهد روابط امنیتی خویش و همچنان تبادله اطلاعات را با فرانسه تقویت بخشد. آیا چنین کاری قابل تصور است ؟

جواب : فرانسه آنطوریکه رئیس جمهور کشور فردای انتخاب مجدد رئیس جمهور حسن روحانی فرمود، "علاقه مند و دلبسته به انکشاف گفتگوی سیاسی با ایران" است و "بر ضرورت راه حل دیپلوماتیک به منازعاتی که شرق میانه را در بستر سوگ نشانده است، تأکید می ورزد، و از ایران می طلبد تا در این اقدام شریک گردد".

سوال : در مقابل حملات انجام یافته در تهران که مسئولیت آن را بلافاصله دولت اسلامی بدوش گرفت، چه واکنشی دارید ؟

جواب : ما با شدیدترین الفاظ این حملات را بر مجلس ایران و آرامگاه امام خمینی در تهران تقبیح می نماییم .
ما مراتب تسلیت و همدردی تام مان را با خانواده های قربانیان تقدیم می داریم.
ما در ارتباط و تماس با سفارت ما در محل، روند تحول اوضاع را با توجه و دقت پیگیری می نماییم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-q-r-extrait-du-point-de-presse-du-7-juin-2017

تاریخ نشر 11/06/2017

قسمت بالایی صفحه