ایران – سقوط طیاره –اطلاعیهء سخنگو (۱۸ فبروری ۲۰۱۸ میلادی / ۲۹ دلو ۱۳۹۶)

ما امروز با تأثر و تأسف زیاد از سقوط طیاره مسافربری متعلق به شرکت هوایی ایران در کوه های زاگرُس اطلاع حاصل نمودییم ؛ در این سانحه هوایی احتمالاً تمامی سرنشینان و خدمه طیاره کشته شدند.

ما مراتب تسلیت و همدردی مان را به خانواده ها و اقارب قربانیان این سانحه هوایی تقدیم می داریم.

جمهوری فرانسه در این آزمون صعب، مقامات و مردم جمهوری اسلامی ایران را از همبستگی اش اطمینان می دهد.

JPEG

جهت دریافت معلومات بیشتر :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-accident-d-avion-declaration-de-la-porte-parole-18-02-18

تاریخ نشر 19/02/2018

قسمت بالایی صفحه