ایران – سفر آقای ژان – بَتیست لوموان (۵ آگست ۲۰۱۷ / ۱۴ اسد ۱۳۹۶)

بروز شنبه ۵ آگست ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۴ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه به نمایندگی از جمهوری فرانسه، جهت اشتراک در مراسم تحلیف آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که بتاریخ ۲۱ می امسال (۳۱ ثور ۱۳۹۶) دوباره انتخاب گردید، عازم شهر تهران شد.

جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی ایران بعد ازعقد توافقنامه هسته ای مورخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ میلادی (۲۳ سرطان ۱۳۹۴ هجری شمسی)، به روابط شان تعمیق می بخشند.

گفتمان سیاسی مان باید زمینهء بذل سعی و تلاش را در راستای حل و فصل بحران ها در شرق میانه مساعد سازد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-deplacement-de-jean-baptiste-lemoyne-05-08-17

تاریخ نشر 06/08/2017

قسمت بالایی صفحه