ایران – سانحه هوایی (۸ جنوری ۲۰۲۰ / ۱۸ جدی ۱۳۹۸)

ما با تأسف و تلهف از سقوط طیاره مسافربری اوکراینی پی.اس.۷۵۲ به صبح روز چهارشنبه ۸ جنوری ۲۰۲۰ میلادی (۱۸ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی) در قلمرو ایران که از میدان هوایی تهران برخاسته و بصوب کیف در حال پرواز بود، و در نتیجه منجر به جانباختن تمامی مسافرین و خدمه طیاره متذکره گردید، اطلاع حاصل نمودیم.

ما مراتب تسلیت و تعزیت عمیق مان را به خانواده های قربانیان این سانحه هوایی و همچنان به اوطان متبوع شان تقدیم می داریم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-crash-aerien-8-01-20

تاریخ نشر 12/01/2020

قسمت بالایی صفحه