ایران – برگرفتهء موجزی از جلسه مطبوعاتی (۱۵ فبروری ۲۰۱۹ / ۲۷ دلو ۱۳۹۷)

سوال : واکنش شما در برابر اتهامات وارده از جانب پِنس، معاون رئیس جمهوری امریکا مبنی براینکه صندوق مشترک اعطأی قروض (اس.پی.وی.) برای ایران یک اقدام اندک منصفانه و کمتر اثرگذاری است که فقط منجر به تقویت ایران، تضعیف اتحادیهء اروپا و به ایجاد فاصله بیشتر میان اروپا و ایالات متحده امریکا می گردد، چه است ؟

جواب : جمهوری فرانسه در احترام به توافقنامه های بین المللی و امنیت بین المللی، علاقه مندی و وابستگی به تطبیق پلان عملکرد عمومی مشترک (جی.سی.چی.او.ای.) دارد. جمهوری فرانسه به پشتیبانی از پلان عملکرد عمومی مشترک (جی.سی.چی.او.ای.) ادامه می دهد ؛ زیرا پلان مذکور تا زمانیکه جمهوری اسلامی ایران همه مکلفیت ها و وجایب خویش را در قبال نیروی هسته ای مراعات کرده، بسر رساند، با کسب اکثریت آرأی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۲۲۳۱ مورخ سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) اش تسجیل یافته، پذیرفته شد.

جمهوری فرانسه همراه با شرکای گروه "او.۳" اش، یعنی جمهوری فِدِرال آلمان و دولت شاهی انگلستان از یک رویکردی که همزمان دربرگیرندهء چوکات بندی دراز مدت برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، اعمال محدودیت ها بالای برنامهء بالیستیک و فعالیت های بی ثبات کننده منطقوی این کشور باشد، پشتیبانی می کند. همهء دول عضو اتحادیهء اروپا بتاریخ ۴ فبروری (۱۵ دلو) گذشته ضرورت به یک رویکرد کُلی و متوازن را در برابر جمهوری اسلامی ایران تأیید کردند.

اموری که با شرکای اروپایی مان، بخصوص با جمهوری فِدِرال آلمان و دولت شاهی انگلستان درمورد ابزار حمایت از داد و ستدها و تبادلات تجاری – "اینستِکس" متحدانه به پیش برده می شود، مطابق به حق اتحادیهء اروپا و به قطعنامهء شماره ۲۲۳۱ مورخ سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد، بمنظور تسهیل داد و ستدها و مراودات تجاری قانونی با جمهوری اسلامی ایران انجام می یابد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-q-r-extrait-du-point-de-presse-15-02-19

تاریخ نشر 04/03/2019

قسمت بالایی صفحه