ایران – ابلاغیهء سخنگوی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه - (۲۳ جولای ۲۰۱۹ / اول اسد ۱۳۹۸)

بروز سه شنبه ۲۳ جولای ۲۰۱۹ میلادی (اول اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی)، دراثر تقاضای آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و به تعقیب تماس و گفتگوی تیلفونی مورخ روز پنجشنبه گذشته موصوف با رئیس جمهوری فرانسه، آقای عباس عراقچی، معین امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جهت انجام مشاورت عازم شهر پاریس گردید.

آقای عراقچی از جانب وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه مورد استقبال قرار گرفت، و با وی در دفتر کاراش ملاقات و گفتگو نمود، و متعاقباً با همتای فرانسوی خویش، یعنی رئیس عمومی امور سیاسی و امنیتی وزارت امور خارجه کشور درمورد گزینه های ممکنه در قبال تضعیف تنش های موجود مشافهه ژرف بسررسانید. نامبرده در قصر ریاست جمهوری اِلیزهِ بحضور پذیرفته شد، و در آنجا پیام آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را به آقای ماکرون رئیس جمهوری فرانسه تقدیم نمود.

این مراودات و تبادلات درچوکات بذل تلاش های جاری جهت اجتناب از صعود اضافی تنش ها صورت می پذیرد. دیدار و گفتمان دوجانبه متذکره، علی الخصوص زمینهء یادآهانی انتظارات مان را به نمایندهء رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگشت سریع این کشور مطابق به تعهدات اش مرقوم درتوافقنامهء ویِن، و دست یازیدن به اقدامات لازمه در راستای کاهش الزامی تنش ها مساعد ساخت.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-declaration-de-la-porte-parole-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires

تاریخ نشر 28/07/2019

قسمت بالایی صفحه