ایالات متحده امریکا – ملاقات و گفتگوی آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با آقای مایک پومپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا - (۴ اپریل ۲۰۱۹ / ۱۵ حمل ۱۳۹۸)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با آقای مایک پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در شهر واشنگتُن ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

هر دو وزیر در حول و حوش شکست زمینی دولت اسلامی موسوم به "داعش" که از سوی نیروهای دیموکراتیک سوریه اعلام گردید، تحولات اوضاع جاری را در سرزمین سوریه مطمح بحث و مداقه قرار دادند. وزیر امور خارجه فرانسه بر ضرورت دریافت یک راه حل سیاسی برای ختم بحران سوریه تأکید ورزید. موصوف الزامیت به تدوام پشتیبانی بین المللی از ساحات تازه آزاد شده از سیطرهء "داعش" واقع شمال شرق سوریه را نیزمطرح ساخت. فرانسه بعد از اعلامیهء رئیس جمهوری فرانسه در ماه اپریل سال ۲۰۱۸ میلادی (حمل/ثور سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) در زمینه، از رویکارهای بشردوستانه و استقرار ثبات با هزینه ای بسطح ۳۰ میلیون یورو حمایت کرد. فرانسه در برابر نیازمندی های بشردوستانه در اردوگاه های بیجاشدگان این منطقه، اخیراً ارسال و توزیع بسته های امداد عاجل را اعلام کرد.

وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در جواب به سوال همتای امریکایی اش، موقف استوار و ثابت جمهوری فرانسه را درقبال اعمال مالیات بر شرکت های فنآوری دیجیتالی تذکار داد. الزامیت به اخذ مالیات عادلانه، مستلزم تعریف و تثبیت نظم و ترتیبات منحصر به فرد شرکت های این بخش است. برعلاوه، نامبرده بمنظور تسریع مذاکرات جاری در راستای تصویب قانون مالیات بین المللی بر فنآوری دیجیتالی سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی (او.سی.دی.او.) که جاگزین مالیات ملی خواهد گردید، از ایالات متحده امریکا خواست تا با بذل تلاش های آقای برونو لو مِر، وزیر اقتصاد کشور برای فرانسه بپیوندد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis/evenements/article/etats-unis-entretien-du-ministre-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-jean

تاریخ نشر 09/04/2019

قسمت بالایی صفحه