ایالات متحده امریکا / فِدِراسیون روسیه – سوال و جواب – متخذی از جلسهء مطبوعاتی (۱۷ جون ۲۰۲۱ میلادی / ۲۷ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی)

سوال : شما نتایج جلسه عالی میان آقایان جو بایدن، رئیس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را در ژنیو، بخصوص از بابت اتخاذ تصمیم مبنی بر آغاز مشوره ها و نظرخواهی ها درمورد امنیت سایبری و امنیت راهبردی، چگونه ارزیابی می نمائید ؟

جواب : ازسرگیری رشتهء بحث و گفتگو بسطح عالی میان ایالات متحده امریکا و فِدِراسیون روسیه یک انکشاف مثبت و سازنده توصیف می گردد.

اعلامیه مشترک روئسای جمهور امریکا و روسیه مسیر را بسوی مذاکرات درمورد ثبات راهبردی و تسلط بر اسلحه میان دو مملکتی که امروز حدوداً %۹۰ ذخیرهء اسلحه ذروی جهان را در اختیار دارند، می گشاید. انجام یک بحث و گفتگوی با روسیه دربارهء تعاملات فوق الذکر، آنهم در جو و فضای تضعیف و اضمحلال تدریجی ابزار حاکمیت بر اسلحهء موجوده، و آنطوریکه سران دول و حکومت های سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو / اوتان" حین اجلاس مورخ ۱۴ جون (۲۴ جوزا) گذشته نشست عالی بروکسِل مشاهده نمودند، ضروری و بایا محسوب می گردد.

ما مرتجی و امیدواریم که یک همکاری مؤیدی میان متحدین، بخصوص در سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو / اوتان" جهت تعریف و تنصیص اجندآ و شاخصه های گفتمان با روسیه درمورد تعاملات فوق الاشعار بتواند جامهء عمل پوشد. این امر باید ابعاد جدیدی را که حاوی یک نقشی در ثبات راهبردی همچون مسائلی مربوط به امنیت سایبری است، نیز مدنظر گیرد. ما متمنی و آرزومندیم که اروپاییان در این روندء تعمق و تفکری که منوط به تأمین امنیت و ثبات قارهء مان می گردد، فعالانه معاونت نموده، سهم گیرند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis/evenements/article/etats-unis-russie-q-r-extrait-du-point-de-presse-17-06-21

تاریخ نشر 18/06/2021

قسمت بالایی صفحه