ایالات متحده امریکا – غرس یک نهال هدیه شده از سوی بنیاد یادبود ۱۱ سپتامبر نیویارک ("کیِ دورسیِ" یا وزارت امور خارجه فرانسه، ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ / ۵ حوت ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بروز پنجشنبه ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ مطابق به ۵ حوت ۱۳۹۵، مراسم غرس یک اصله درخت در محوطهء "کیِ دورسیِ" یا مقر وزارت امور خارجه فرانسه را که از سوی بنیاد یادبود ۱۱ سپتامبر اهدأ شده بود، ریاست نمود.

JPEG

این رویداد نمایانگر پیوندهای دوستی عمیق میان فرانسه و ایالات متحده امریکا و عزم راسخ ما در راستای نبرد جمعی علیه هراس افگنی است. تحفه سبز بنیاد یادبود ۱۱ سپتامبر، بعد از حملات دهشت افگنانه ای که کشور ما را در سالیان ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هجری شمسی) در بستر سوگ و اندوه نشاند، یک نشان همبستگی با فرانسه است.

JPEG

مراسم یادشده با اشتراک خانم ژولیت مِادِل، منشی دولت مسئول امداد به قربانیان، آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپایی و خانم عذرا ضیا، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده امریکا در فرانسه دایر گردید. نمایندگان خانواده ها و انجمن های قربانیان سوءقصدهای دهشت افگنانه، شاگردان مکتب امریکایی پاریس و اعضای جامعه امریکاییان مقیم فرانسه در مراسم مذکور حضور بهم رسانیده بودند.

PNG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis/evenements/article/etats-unis-plantation-d-un-arbre-offert-par-le-memorial-du-11-septembre-de-new

تاریخ نشر 23/02/2017

قسمت بالایی صفحه