ایالات متحده امریکا – اعلام راه اندازی یک روند استمهالی درمورد جزأی مرگ از سوی ایالت کالیفورنیا (۱۴ مارچ ۲۰۱۹ / ۲۳ حوت ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از اعلام مورخ ۱۴ مارچ (۲۳ حوت) آقای گِوین نیوسوم، حاکم ایالت کالیفورنیا مبنی بر تطبیق یک روند استمهالی یا تعلیقی درمورد تحمیل جزأی مرگ یا مجازات اعدام در ایالت تحت فرمانداری اش که محل تجمع بیشترین محکومین به مرگ در ایالات متحده امریکا محسوب می گردد، استقبال و تمجید می کند.

JPEG

جمهوری فرانسه از برداشتن این گام مهم ستایش بعمل آورده، و ایالت کالیفورنیا را دعوت به پیگیری امور لازمه در راستای الغای قطعی و نهایی جزأی مرگ یا مجازات اعدام می کند.

جمهوری فرانسه از همه دولی که تاهنوز جزأی مرگ یا مجازات اعدام را تعمیل می کنند، می طلبد تا یک روند استمهالی یا تعلیقی را در قبال امحای قطعی این سزأی ناعادلانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز روی دست گیرند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis/evenements/article/etats-unis-annonce-par-la-californie-d-un-moratoire-sur-la-peine-de-mort-14-03

تاریخ نشر 18/03/2019

قسمت بالایی صفحه