ایالات متحده امریکا – اتحادیهء اروپا – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۴ جنوری ۲۰۱۷ / ۱۴ جدی ۱۳۹۶)

سوال : قضیهء مایکروسافت به قوه قضائیه ایالات متحده امریکا اجازه می دهد تا صورت دعوای مبتنی بر دسترسی به داده های ذخیره شده در اروپا را نظم و ترتیب داده، راه اندازی نماید. آیا جمهوری فرانسه در قبال این مسئله کدام موضع یا موقفی اتخاذ نموده است ؟

جواب : بتاریخ ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۴ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی)، ستره محکمهء امریکا در اثر تقاضای "دیپارتمنت عدلیه" ایالات متحده، پرونده قضیه ای را که "دیپارتمنت" مذکور را در مخالفت و تضاد با کمپنی مایکروسافت واقع گردانیده است، روی دست کار گرفت و در منصه اجراآت عدلی قرار داد. اما سوال هنوز لاجواب در اینجا است که آیا صدور احکام تفتیش و تجسس قوه قضائیه ایالات متحده امریکا عنوانی متصدیان امریکایی می تواند به این قوه مجوز دسترسی به داده های ذخیره شده از سوی همین متصدیان در مراکز عرضه خدمات واقع خارج از سرزمین امریکا، معذالک آنچه مورد بحث است، یعنی داده های جابجا شده در خاک و اراضی اتحادیهء اروپا را بدهد.

جمهوری فرانسه از ارائه و معرفی کُمیسیون اروپا در پیوند با چوکات بلندپروازانه حفظ داده ها به ستره محکمهء امریکا حمایت می کند. معهذأ، اتحادیهء اروپا با درنظرداشت موجودیت خطر اهم منازعه معیارها، خودرا با این چوکات هدفمند حفظ داده ها تجهیز کرده است.

در چنین جو و فضایی، جمهوری فرانسه بمنظور اجتناب از بروز این چنین منازعات و یا حل و فصل آنها، وابستگی و علاقه مندی خویش را به نتایج میثاق های بین المللی دوجانبه یا چندجانبه، بخصوص به نتایج یا محتوی و ماده های میثاق های امداد - جانبین عدلی و قضایی که تأمین انفاذ جامع آن مناسب و برحق پنداشته می شود، مجدداً تذکار می دهد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/actions-et-positions-de-la-france-politiques-internes-de-l-ue/justice-et-affaires-interieures/article/etats-unis-union-europeenne-q-r-extrait-du-point-de-presse-04-01-18

تاریخ نشر 10/01/2018

قسمت بالایی صفحه