اُزبکستان – روابط دوجانبه – عزیمت ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (تاشکند، ۱۵ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۶ حمل ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بتاریخ ۱۵ اپریل ۲۰۱۷ (۲۶ حمل ۱۳۹۶) عازم کشور اُزبکستان گردید.

JPEG


نامبرده درآن کشور، خاصتاً با آقایان عبدالله اریپوف صدراعظم، عبدالعزیز کاملوف همتایش، و همچنان با الیور گانیئف وزیر امور اقتصاد خارجی، سرمایه گذاری و تجارت و ویکتور محمودوف، منشی شورای ملی امنیت اُزبکستان ملاقات و گفتگو نمود.

آقای ژان – مارک ایرو، در این سالی که مصادف به بیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلوماتیک مان با کشورهای آسیای مرکزی است، مسائل عمده منطقوی و بین المللی بشمول مبارزه با هراس افگنی و همچنان توسعهء روابط دوجانبه مان را با مخاطبین اش مطرح ساخت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ouzbekistan/evenements/article/ouzbekistan-relations-bilaterales-deplacement-de-jean-marc-ayrault-15-04-17

تاریخ نشر 16/04/2017

قسمت بالایی صفحه